Disclaimer

Ondanks dat wij zorgvuldigheid hebben betracht bij het waarborgen van de juistheid van de informatie zoals vermeld op deze website, aanvaardt Buitenhuis Vorkheftrucks BV geen verantwoordelijkheid hiervoor. Alle informatie is verstrekt op basis van de staat waarin het aangebodene zich bevindt en beschikbaarheid. Buitenhuis Vorkheftrucks BV behoudt zich te allen tijde het recht voor informatie op deze website te wijzigen. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.