Keuringen

Keuringen

Als uw personeel met heftrucks werkt, weet u waarschijnlijk dat deze machines volgens de ARBO-wetgeving minimaal eens per jaar gekeurd dienen te worden. Dit geldt ook voor andere mobiele interne transportmiddelen zoals palletwagens, stapelaars, reachtrucks en verreikers.

Onze gecertificeerde keurmeesters kunnen een VeBIT-keuring uitvoeren voor vrijwel alle mobiele interne transportmiddelen.Vebit_en

De VeBIT-veiligheidskeuring is zo opgezet dat deze kan samenvallen met een periodieke onderhoudsbeurt. Dit heeft twee belangrijke voordelen:

 

 

  • Het transportmiddel staat niet langer stil dan strikt noodzakelijk 
  • Keuren in combinatie met onderhoud is goedkoper dan apart keuren

Voor een aantrekkelijke prijs kunt u een onderhoudsovereenkomst bij ons afsluiten. Arbeidsloon en autokosten zijn bij de prijs inbegrepen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Daarnaast herinneren wij u er ieder jaar aan als uw transportmaterieel aan de VeBIT-keuring toe is.

Zo bent u er van verzekerd dat het onderhoud van uw kostbare machines in goede handen is!

 

Keuringseisen voor arbeidsmiddelen

Sinds 5 december 1998 zijn de keuringseisen met betrekking tot arbeidsmiddelen verscherpt. Het gaat hierbij om machines en werktuigen die door personeel worden gebruikt. De nieuwe regeling verplicht ondernemers arbeidsmiddelen die door gebruik onveiliger zouden kunnen worden, minimaal eens per jaar te laten keuren. Heftrucks en andere mobiele interne transportmiddelen zoals palletwagens, stapelaars, reachtrucks en verreikers vallen onder de werkingssfeer van dit besluit.

Volgens de arbeidsomstandighedenwet is het raadzaam om de keuring ten minste door een gespecialiseerd bedrijf te laten uitvoeren. Er ontstaan dan geen bewijsproblemen als de ondernemer aan de Arbeidsinspectie aan moet tonen dat de keurder over voldoende kennis en deskundigheid beschikte om het arbeidsmiddel te keuren.

Door de keuring door een VeBIT erkend bedrijf te laten uitvoeren, bent u ervan verzekerd dat u aan bovengenoemde eisen voldoet.

Vebit staat voor Verenigde Bedrijven Intern Transport, de branche-organisatie die het initiatief heeft genomen om te komen tot een kwaliteitszorgsysteem voor het uitvoeren van (merk-onafhankelijke) veiligheidskeuringen. Met zo'n zorgsysteem is het dus mogelijk veiligheidskeuringen uit te voeren op alle soorten en merken mobiele, interne transportmiddelen. Het zorgsysteem schrijft de inhoud van de keuring voor en stelt eisen aan zowel het keuringsbedrijf als haar keurmeester.

De keurmeester controleert de technische staat van de machine aan de hand van een uitgebreide inspectielijst. Als de keurmeester van oordeel is dat het transportmiddel inderdaad aan de gestelde eisen voldoet, brengt hij een genummerde sticker aan. Overigens dient elk kwaliteitszorgsysteem een verklaring te bevatten van de directie van het bedrijf dat de keuring uitvoert, waarin staat dat de keurmeesters volledig onafhankelijk zijn in hun oordeel. Een objectieve veiligheidskeuring is daarmee gegarandeerd.

Vanuit Utrecht zijn we met onze servicewagens overal snel ter plaatse!